Skip to main content

Foredrag til virksomheder, skoler og institutioner

Foredraget “Sammen gør vi forskellen”.

Et 2 times foredrag til virksomheder, skoler og institutioner, der ønsker at styrke trivsel og fællesskab med nytænkning og simple redskaber. 

Måske sidder du på en arbejdsplads, hvor der er dårlig stemning? I er presset på ressourcer, der er høj kompleksitet og i trænger til at få et løft både i energi og bevidsthed?

Hvad gør det egentlig ved os, når sproget og ikke mindst tonen er hård? For ikke at tale om alt det, der foregår mellem linjerne, som vi ikke kan se, høre og røre ved, men som er alt afgørende for vores trivsel og performance.

Og hvad skal der til for at danne en arbejdskultur, som er drevet af lyst, formål og samhørighed ?

Glæd dig til et anderledes foredrag med coaches, foredragsholdere og forfattere Peter og Mette Junker, som vil give stof til eftertanke og en anderledes tilgang til positiv kommunikation, trivsel og fællesskab på arbejdspladsen.

 

Foredraget “Børns trivsel”.

En times foredrag til forældre på virksomheder, skoler og institutioner, der ønsker at styrke trivslen igennem et fælles sprog og referenceramme imellem arbejdsplads og hjemmefront.

Du ved, at trivslen på din arbejdsplads hænger sammen med dine medarbejders trivsel på hjemmefronten og deres familieliv. Det som sker i familien tager du med på arbejdspladsen og omvendt.

Energimæssigt kan vi ikke adskille vores arbejdsliv med familielivet ud fra den måde, vi idag lever vores liv på. Derfor er det vigtigt at skabe et fælles trivselssprog og referenceramme imellem hjem og arbejde. Et fælles sprog, som ens børn ligeledes kan anvende, så de på lige fod kan tage et ansvar for trivslen på hjemmefronten. 

I mange år har vi arbejdet med at sætte det hele menneske i fokus ved at kombinere det personlige, familiemæssige og arbejdsmæssige område. Det via vores foredrag og workshops til forældre på virksomheder, vores uddannelsesforløb på eget akademi, sponserede FamilieCamps og trivselsambassadørforløb ude på landets skoler.   

Glæd dig til et anderledes foredrag med Peter Junker – hvor en del af redskaberne er udviklet af børn – for uden deres aktive deltagelse ændres trivslen ikke nævneværdigt.

Kontakt os for dato, pris og mulige spørgsmål 

Vi tilpasser altid vores foredrag ud fra behov og ønsker – baseret på en indledende samtale – og herudover betyder det ikke noget for os, om foredraget er til 10 eller 1000 personer.

Mail: bma@bodymindacademy.dk

Telefon: Mette Junker 51 90 45 90

Telefon: Peter Junker 27 41 12 41