Skip to main content

FORMÅLET MED KIDZ ACADEMY

NÆSTE HOLDOPSTART ER ONSDAG D. 13. SEPTEMBER PÅ FREDERIKSBERG.

Vi er med til at udvikle et samfund, hvor børn ikke kun bliver målt på deres faglige kunnen og får karakterer herfor, men hvor deres menneskelige egenskaber vægtes ligeså højt. Hvor børn bliver set og forstået, som dem de er, og herigennem føler sig som noget helt særligt – så det unikke i hvert barn kan dyrkes og videreudvikles.

Vi ved efter mange års arbejde med børn, at jo hurtigere hvert barn lærer, hvad der er unikt ved ham/hende, og dyrker det, jo stærkere fundament giver vi vores børn – herigennem selvværd og styrke – til at håndtere livets udfordringer og indgå i de mange forskellige kontekster, som samfundet byder på. Et fundament, vi opbygger i hvert eneste barn, som deltager på Kidz Academy, uanset om deltagelsen foregår via vores camps, et individuelt forløb eller et gruppeforløb. Et fundament, som er bygget på følgende grundværdier:

❤ Hjertet er drivkraften     ❤ Hjernen er midlet      ❤ Sammen skaber de Livsglæde 

Hvorfor Kidz Academy?

Fordi Kidz Academy er udviklet i fællesskab med børn i forbindelse med lærerlockouten. Vi åbnede dørene i de 3 uger lærerlockouten varede og mange børn kom og blev undervist i styrkelsen af deres personlige og sociale kompetencer. Børnene kaldte det for at tænke SuperTanker og bruge deres HjerteKraft. Herudover gav de os en masse brugbar feedback i børnehøjde, som bl.a. udgør fundamentet i vores flagskib på Kidz Academy – 8 ugers forløbet “DU ER UNIK”. Det gør også, at vi har børn som medundervisere på Kidz Academy – fordi der ikke findes noget stærkere, end når børn inspirerer og anerkender hinanden.

“Vi dyrker B til B – Børn til Børn – fordi der ikke findes noget stærkere, end når børn inspirerer og anerkender hinanden”

Hvordan gør vi det?

Der findes ikke nogen bog, klassifikation mv. som passer præcist på dit barn, men de kan være med til at gøre dig klogere på dit barn. Kidz Academy handler ikke om at segmentere børn, men om at finde ind til det unikke i hvert barn, så det kan udfolde sig. Det i fællesskab med jer som forældre, så det unikke i jeres barn/børn kan dyrkes og videreudvikles på hjemmefronten. Vi lærer børn at forstå og styre den vigtigste computer, de er udstyret med – hjernen, og at kraften i denne computer afhænger af, hvor god forbindelsen er til deres hjerte. De bliver opmærksomme på, hvad der gør dem til noget helt særligt, og hvordan de kan bruge dette til at hjælpe sig selv, deres venner/veninder og mange andre børn.

Af metoder anvender vi bl.a. B til B, som i erhvervslivet betyder business to business, men på Kidz Academy betyder børn til børn. Vi ved fra vores mange forskellige aktiviteter på Kidz Academy, hvor givende og effektfuld det er, når børn inspirerer og anerkender hinanden.

Tiden er inde til at sætte overliggeren så højt, at vi ALLE (skoler, kommuner, forældre, uafhængige konsulenter mv.) går efter et fælles mål – at give vores børn – fremtidens Danmark – de bedst mulige kompetencer på det personlige, faglige og sociale område med udgangspunkt i hvert enkelt barns unikke egenskaber.

NÆSTE HOLD STARTER OP ONSDAG D. 13. SEPTEMBER PÅ FREDERIKSBERG.

Vi mødes 8 gange ialt – med én fast undervisningsdag om ugen (onsdag) fra kl. 16.30 – 18.00. Den sidste undervisningsdag inviteres både forældre og søskende, hvor de deltagende børn viser og fortæller, hvad de har lært og hvordan det med fordel kan videreføres i familien.

Forløbet starter op onsdag den 13. sept. og afsluttes onsdag den 15. november – dvs. der er undervisningsfri onsdag den 11. okt. og onsdag d. 18. okt.

Forløbet kører parrallet med et lignende forløb, som vi kører på 2 skoler i Børnenes Hovedstad, Billund Kommune, hvor vi uddanner trivselsambassadører i børnehøjde.

Indhold:

• Du er UNIK

• TEAM – Hver for sig er vi unikke, SAMMEN gør vi forskellen

• Sæt dine grænser – og du bliver set, hørt og forstået, som den du er

• Dine mentale muskler trænes og styrkes

• Simple og effektive energiredskaber læres til bl.a. at lade batterierne op

• Visualisering

• Meditation og åndedræt

Vi kører små hold af 10-15 deltagere, så der er tid til og fokus på hver deltager, samtidig med at B til B (Børn til Børn) får lov til at udfolde sig i gruppesynergien.

”Lektier” til hver gang er at praktisere det som læres på Kidz Academy i dagligdagen. Derfor starter vi hver undervisning med en runde, hvor alle deltagere fortæller, hvordan det er gået siden sidst, og hvordan det lærte/redskaber er blevet anvendt. I vil som forældre blive orienteret fra gang til gang, så I kan støtte op omkring denne proces.

Pris

Prisen for forløbet er 3.500 kr. – som indbetales på kontonr.

3001 3121537834.

Zakarias 8 år

“Jeg er rigtig glad for at have været med på Kidz Academy, jeg har fået nye venner og lært en masse. Jeg kan nu finde ro inden jeg skal sove om aftenen med hjertemeditationen og 3 positive og jeg kan beskytte mig selv i skolen med flere af de gode redskaber jeg har lært.”

 

Frida 10 år

“Jeg har lært at tænke godt om mig selv og andre”

 

Viktor 8 år

“Mit livsformål er at hjælpe mennesker”

 

Jonas 12 år

 ”Jeg er blevet klogere på mig selv, lært om mine følelser, respektere jeg er som jeg er, respektere andre og tale pænt om andre” 

 

Siri Stolzenbach, mor, til Ida på 11 år

“Som 10-årig fik vores datter stillet diagnosen ADHD. Sammen med diagnosen fulgte følelsen af at være anderledes på en negativ måde. På Kidz Academy har hun lært, at hun ikke er anderledes på en dårlig måde,  men tværtimod er unik på den gode måde. Det har været med til at styrke hendes selvværd”

 

Søren Bengaard, far, til Villads på 5 år

Efter mange år uden gråd begyndte vores søn Villads på 5 år at blive meget ked af det ved aflevering i børnehaven. Han forklarede det med, at de var begyndt at øve sig på bogstavskrivning, som han syntes var meget svært. I andre sammenhænge gav han udtryk for, at han ikke duede til noget, og havde meget svært ved at prøve noget nyt. Efter en telefonsamtale med Peter Junker meldte vi derfor vores søn til Kidz Academy med opstart i februar 2017. Vores søn havde meget svært ved at komme ind ad døren til Kidz Academy, men fik, som sædvanlig, en varm og hjertelig velkomst af Nikklaz. Det blev en bragende succes og han elskede at komme til Kidz Academy. Halvvejs i forløbet anede vi en ændring i vores søns tilgang til de svære udfordringer, herunder aflevering. I de situationer der uvægerligt opstår, har det været meget virksomt at minde ham om de gode historier og oplevelser på Kidz Academy.  Gode historier med et let genkendeligt budskab i børnehøjde. Teamet bag Kidz Academy evnede at fortælle og vise, at man er lige som man skal være! Villads startede i SFO/skole 1. maj 2017. En opstart der forløb uproblematisk. Vi har en gladere dreng, som tror mere på sig selv! Vi tvivlede indledningsvis om Villads skulle starte, men er efterfølgende meget glade for beslutningen! Hermed vores aller bedste anbefaling til Kidz Academy”.   

 

Rasmus 10 år

”Livet, det er livet at være her, man får mere ud af livet ved at være her”

 

Niklas 6 år

“Jeg tør nu være mig selv”

 

Emma 10 år

 ”Jeg har fået et bedre liv, kan løse problemer, hjælpe andre, have det hyggeligt. Det er dejligt at kunne redskaberne, hjerteboomerang og hjertemeditation”

 

Luca 10 år

“Det har været et super godt forløb og har ændret min hverdag”

Hvor finder du Kidz Academy?

BMA Unit København

BMA Unit Nordsjælland

BMA Unit Vestsjælland

BMA Unit Fyn

BMA Unit Sønderjylland

BMA Unit Østjylland

BMA Unit Nordjylland

landkort_livsmentoren

Tilmelding

Tilmelding foregår på Tlf. 27 41 12 41 eller bma@bodymindacademy.dk

Det næste hold starter op onsdag d. 13. september på Frederiksberg.

Vi lærer børn at forstå og styre den vigtigste computer, de er udstyret med – hjernen, og at kraften i denne computer afhænger af, hvor god forbindelsen er til deres hjerte.

Hvor finder du Kidz Academy?

BMA Unit København

BMA Unit Nordsjælland

BMA Unit Vestsjælland

BMA Unit Fyn

BMA Unit Sønderjylland

BMA Unit Østjylland

BMA Unit Nordjylland

landkort_livsmentoren

Kidz Academy på skolerne

Vi er ude på skolerne og inspirere 0.- 9. klasse i det, som ikke står på skoleskemaet; Selvtillid, Selvværd og Sammenhold.

Vores formål med at komme ud på skolerne er at dyrke det unikke i hver elev, ud fra at Livsglæde er fundamentet, Hjernen er midlet og Hjertet er drivkraften. Eleverne har valgt at kalde det for Supertanker og Hjertekraft.

Vi deler vores undervisning op i 3 trin.

Trin 1 – Supertanker og selvtillid:

Eleverne får en introduktion til, hvordan de selv kan ændre deres resultater ud fra en ændring af deres tanker. Positive tanker giver positive resultater. Vi arbejder med et redskab, som vi kalder for “3  positive”, som øger opmærksomheden på, hvordan eleverne taler til sig selv og hinanden, og vigtigst af alt, hvordan de nemt og ved fælles hjælp kan holde den gode tone i klassen

Trin 2 – Hjertekraft og selvværd:

Eleverne bliver introduceret til forskellige mindfulness- og anerkendelsesøvelser, så de kan blive endnu bedre til at mærke efter i deres krop, hvordan de har det.  Når de kan mærke sig selv, kan de også bedre mærke hinanden.

Vi mediterer sammen, med fokus på hjertet, og laver forskellige åndedrætsøvelser. Herudover får eleverne relevant viden omkring deres intelligente hjerte. En øjenåbner for mange, når de via deres puls og vores hjertemonitor bliver introduceret til, hvordan hjertet bliver påvirket af en hård tone eller for meget larm, som resulterer i stress i kroppen.

Vores erfaring er, at eleverne viser mere omsorg, tolerance og respekt for hinanden, når de laver disse øvelser regelmæssigt i klassen. Endvidere bliver fokus og indlæringsevnen styrket.

Trin 3 – Sammenhold:

Vi laver øvelser med klassen, hvor de bliver delt op i hold og træner koordination, fokus og samarbejde. De får en forståelse for, hvor vigtigt det er at arbejde sammen som et team.

Flere forskningsprojekter, herunder et dansk projekt gennemført at forskere på Danmarks Pædagogiske Universitet viser, at mindfulness-øvelser i skoleklasser giver gode resultater. Typisk viser det sig, når åndedrætsøvelser, meditation og massage bliver en del af klassens hverdag, at eleverne bliver roligere. De har også lettere ved at koncentrere sig og arbejde sammen.

Arbejdet med mindfulness mindsker desuden mobning blandt eleverne, fordi de udvikler deres empatiske evner i fællesskab. Det gør det lettere for børnene sammen at håndtere og løse konflikter og uoverensstemmelser.

Børn med lavt selvværd

Selvværd har en helt fundamental vigtig indflydelse på børns trivsel i dagligdagen. Den selvtillid, som vi allerede danner fra barnsben, fører vi typisk videre med os i det voksne liv – både professionelt og privat. Derfor er lavt selvtillid hos voksne ofte et resultat af manglende selvværd og succesoplevelser i barndommen.

Giv dit barn selvtillid

Men hvordan får vi så givet vores børn den bedst mulige tilværelse fyldt med selvværd? Til at starte med skal man som forældre lade være med at fokusere alt for meget på børnenes faglige kompetencer, karakterer og andre ydre faktorer. I stedet bør man give dem et selvtillidsboost, hvor ros, anerkendelse og empati bliver en obligatorisk og naturlig del af dagligdagen – også selvom det på papiret ikke har været en succes.

Mange forældre vælger eksempelvis at lade deres børn gå til fodbold, så de gennem sporten kan få tanket selvtillid. Men hvis barnet ikke har de nødvendige færdigheder, kan det hurtigt blive et kæmpe nederlag; både på grønsværen men også rent personligt. I stedet skal man lære sit barn, at det ikke altid er resultatet, der er det vigtigste her i livet, men den indsats man lægger i det. Sagt på en anden måde skal barnet eksplicit vide, at så længe man har gjort sit bedste, skal man ikke føle skyldfølelse for et dårligt resultat; og det gælder i alle livets aspekter.

Symptomer på lavt selvværd

Antallet af børn med dårligt selvværd har været stigende inden for de sidste 5 år. Derfor er det plausibelt, at dit barn måske også lider af mindreværdskomplekser i et større eller mindre omfang. Men som forældre kan man som udgangspunkt holde øje med følgende symptomer for at finde ud af om ens barn lider af manglende selvværd:

Usikkerhed: Børn, der mangler selvtillid er ofte meget usikre på sig selv. Denne usikkerhed kan eksempelvis spænde ben for at dit barn udvikler tætte, nære relationer med klassekammerater, hvilket kan have en kolossal negativ effekt på dit barns generelle tilværelse.

Frygt: Hvis dit barn bliver hæmmet af frygt i situationer, som andre børn ellers finder naturlige, er det også et tegn på manglende selvværd. Det kan være noget så simpelt, som ikke at turde at række hånden i vejret i undervisningen af frygt for, at komme til at sige noget “forkert”, som klassekammeraterne efterfølgende vil grine af. At vi i Danmark ydermere er gennemsyret af Janteloven, hjælper heller ikke ligefrem på børns iver for at vise deres styrker, hvorfor mange børns potentialer kan gå tabt af frygt for at fejle.    

Hvad kan vi tilbyde?

Hos Body Mind Academy er vi yderst erfarne i at hjælpe børn, der har problemer med selvværdet. Med vores Kidz Academy har vi bl.a. skabt et fællesskab og en platform, hvor børn kan få styrket deres selvtillid og selvværd ud fra grundværdierne: hjertet er drivkraften, hjernen er midlet og sammen skaber de livsglæden.

 

   

sommerlejr-for-boern-og-unge

 Kidz & Youth Camp

På vores camp får børn & unge i alderen 6-18 år, en helt uforglemmelige oplevelse. I campen bliver der dyrket teambuilding, mindfulness og nærvær. Udbyttet for de deltagende er helt unikt og fantastisk. Vi ser at de børn og unge, som deltager i campen kommer herfra med øget selvværd, trivsel og fællesskab.

boerne-grupper

Kidz Society

Et society for børn, der har gået på Kidz Academy og/eller deltaget på Tal ordentligt FamilieCamp. Et society, hvor børn bliver spillet stærke ved at dyrke det unikke i hinanden, og vedligeholder og videreudvikler det de allerede har lært sammen med andre børn med samme sprog, tilgang og fundament.