Skip to main content

Til virksomheder

Styrk dit team, eller dig selv som leder

Til virksomheder – Life Balance

3_cirkler_medtekst

Familie Bootcamp for virksomheder

Al forskning viser, at for at have balance som menneske, er vi nødt til at have balance arbejdsmæssigt, familiemæssigt og personligt. De tre livssammenhænge hænger uløseligt sammen. Der findes adskillige lederuddannelsesforløb, adskillige personlige udviklingsforløb, men der findes ikke noget forløb, hvor der er fokus på, hvem vi ER sammen med vores familie, og hvordan vi udvikler os sammen. Derfor har Body Mind Academy (BMA) skabt ”Familie BootCamp: Hver for sig er vi unikke – SAMMEN gør vi forskellen”, som er et intensivt 3 dages forløb henover weekenden for familier med fokus på nærvær og udvikling i familiehøjde.

BMA Familie BootCamp er en unik mulighed for din virksomhed til at vise jeres medarbejdere og interessenter, at I investerer i WORK LIFE BALANCE. I ved, at balancen mellem det personlige, familiemæssige og arbejdsmæssige plan er afgørende for jeres medarbejderes trivsel og præstationer. Familie BootCampen stiller – nøjagtigt som lederuddannelse og personlig udvikling – skarpt på den enkeltes potentiale til at udfolde og udvikle sit lederskab. Hvordan man som leder skaber de rammer, der skal til for at medlemmerne, her ens børn, livspartner og en selv, kan udfolde sit fulde potentiale.

Der findes ikke nogen MBA eller Cand Merc. i at være forælder. Til gengæld findes der givende og effektive redskaber til at se og forstå sine børn og partner, præcis som dem de er – og herigennem kunne kommunikere i børnehøjde, voksenhøjde og familiehøjde. Redskaber, der trænes i på Familie BootCampen, og som med stor fordel og værdi både kan bruges i famlien og på arbejdspladsen. Medarbejderen udvikler sig uden for arbejdspladsen og bruger det på arbejdspladsen – et fælles commitment medarbejder og arbejdsgiver imellem. Et medarbejdergode til udvikling af det vigtigste team, vi står i spidsen for som forældre – vores familie.

Inspirationsforedrag

Med 37 forskellige familieformer, 35.000 daglige sygemeldinger, foruden et uvist antal børn, som ikke formår til at stå op og gå i skole, er der ingen tvivl om, at de danske familier er presset fra tid til anden.

Mere end nogensinde, er der behov for viden, værktøjer og sparring omkring, hvordan vi bedst muligt kommer glade gennem hverdagen, med alle de skift, den indebærer.

Hos BodyMindAcademy hjælper vi virksomheder til at støtte op om deres medarbejderes trivsel hele vejen rundt: i familien, på det personlige plan og på det professionelle/arbejdsmæssige plan. Det gør vi, fordi vi ved og tror på, at hele mennesker, er mere tilstede i det, de gør. Når vi er tilstede og har os selv med, har vi større overskud til os selv, vores opgaver og vores omgivelser.

Et inspirationsforedrag leveret af BodyMindAcademy giver dig og din virksomhed mulighed for at sætte fokus på det hele menneske. I får konkrete værktøjer til at bevare fokus, til at være den bedste udgave af jer selv og til at have hjertet med, hvad enten det er i familien, i eget selskab, eller på arbejdspladsen. Derudover får I input til, hvordan I står sammen som team, udfra tanken om, at hver for sig er vi unikke, sammen gør vi forskellen.

Lyder det som noget for dig og din virksomhed, så ring og hør nærmere. Vi glæder os til at samarbejde om at styrke dig og dit team!