Skip to main content

YOUTH ACADEMY –  FREMTIDENS SKOLE 

Næste hold starter op tirsdag d. 30. oktober kl. 16,30 – 18,30 (dørene åbner kl. 16,00).

Unge mennesker i dag er den første generation, som er vokset op i en fuldt digitaliseret verden – som giver mange muligheder og samtidig udfordringer. Og efter mange givende samtaler med fremsynede virksomheder er omdrejningspunktet og navnet på forløbet blevet: “Det du ikke lærer i skolen”  

Indholdet er en komprimeret udgave af vores voksenuddannelse, Energi Bevidst Lederskab, formidlet i ungehøjde og med fokus på følgende 4 områder:.

  • DIN ATTITUDE – du kan, hvad du vil (performance) – og du er, som du skal være (trivsel) – og træner heri.
  • DIN PLATFORM – du finder dine unikke egenskaber – og træner i brugen heraf.
  • SOCIALE KOMPETENCER – hver for sig er vi unikke, SAMMEN gør vi forskellen – og via forskellige aktiviteter og øvelser trænes heri.
  • ENERGI – kvantefysikerne har vidst og sagt det længe – alt er energi – men hvorfor lærer vi så ikke at arbejde med energi fra barnsben? Det lærer du på dette modul.

Herudover vil vi inddrage fremtidsforskning i forløbet i form af vores samarbejde med Future Navigator – og videnskab i form af de universelle love og hjerneforskning. Vi vil vi anvende måleudstyr og programmer fra Heart Math Institute til måling af energi og frekvenser. Og vi vil inddrage verdensmålene for 2030, og deres betydning for den verden vores unge vokser op i, herunder vores samarbejde med Verdens Bedste Nyheder, som du kan læse mere om her: https://verdensbedstenyheder.dk/virksomheder/body-mind-academy/

Endvidere er forløbet delt op i 3 faser – LÆR DET, LEV DET og GIV DET VIDERE – og dermed en lederuddannelse i ungehøjde.

Hjertet er drivkraften   ❤   Hjernen er midlet   ❤   Sammen skaber de Livsglæde ❤ 

Vi mødes 8 gange i alt – med én fast undervisningsdag hver 14. dag fra kl. 16.30 – 18.30 (dørene åbnes kl. 16.00). Den sidste undervisningsdag inviteres både forældre og søskende, hvor deltagerne viser og fortæller, hvad de har lært og hvordan det med fordel kan videreføres i familien. Som forældre bliver I herudover orienteret efter hver undervisningsgang, omkring hvad jeres børn har lært, og hvordan I bedst muligt kan hjælpe og støtte op heromkring.

 

Opstart af nyt hold på Youth Academy: Tirsdag den 30. oktober på Frederiksberg.

 

Forløbet kører parrallet med et lignende forløb, som vi kører på 2 skoler i Børnenes Hovedstad, Billund Kommune, hvor vi uddanner trivselsledere i ungehøjde.

 

Indhold:

• DIN ATTITUDE

Når vi forstår vigtigheden af attitude i forhold til de resultater, vi får, vil vi stoppe med at dunke os selv i hovedet og tale negativt til os selv og andre. Kort sagt, din attitude er afgørende for, om du lykkedes eller ej, med det du gerne vil lykkedes med. På dette modul styrker vi følelsen af, ”jeg kan, hvad jeg vil” (performance) – og ”jeg er, som jeg skal være” (trivsel) – og træner heri.

 

• DIN PLATFORM

Da teknologien vil overtage flere og flere standardiserede jobs, vil arbejdspladser fokusere mere og mere på det unikke i mennesket. Derfor er det vigtigt, at du som ung finder ud af, hvilke unikke gaver du har fået med i livet – og bruger dem rigtigt. Og det er præcis, hvad vi træner i på dette modul, så du får en stærk og solid platform at stå på.

 

 SOCIALE KOMPETENCER

Leave everyone with the impression of increase – den vigtigste kompetence i dag ifølge de 500 største virksomheder i USA. Det handler ikke om at tænke mindre på sig selv og sin egen udvikling – men at kunne få det til at spille sammen med fællesskabet, så mottoet: Hver for sig er vi unikke, sammen gør vi forskellen dyrkes og styrkes. Det træner vi i praksis gennem forskellige aktiviteter og øvelser.

 

• ENERGI

Kvantefysikerne har vidst og sagt det længe – alt er energi – men hvorfor lærer vi så ikke at arbejde med energi fra barnsben? Det lærer du på dette modul. Hvor vi går i dybden med forskellige energiredskaber, som du kan anvende i praksis. Du lærer om de universelle love, som styrer alt energi – både den energi du kan se og ikke kan se. Og hvor vi inddrager videnskaben, så du lærer hvordan energi bevæger sig på forskellige frekvenser. F.eks. at sætte sig mål sker på en frekvens, mens målopfyldelsen sker på en anden og højere frekvens – og hvordan du via dine tanker, følelser og handlinger kan ligestille disse to frekvenser.

Vi kører små hold af 8-12 deltagere, så der er tid til og fokus på hver deltager, samtidig med at U til U (Ung til Ung) dyrkes og styrkes.

”Lektier” til hver gang er, i dagligdagen, at praktisere det som læres på Youth Academy.

 

Pris

Prisen for forløbet er 4.250 kr. – som indbetales på kontonr. 3001 3121537834.

Hvor og hvornår?

Undervisningen finder sted i Body Mind Academys lokaler,

Sankt Markus Alle 4, 1922 Frederiksberg C

2 minutters gang fra Forum Metro Station

Opstart tirsdag d. 30. oktober kl. 16,30 – 18,30 (dørene åbnes kl. 16.00).

Hør hvad deltagerne har at sige om Youth Academy

Stine Hjorth 14 år
”Inden jeg startede hos Body Mind Academy havde jeg et meget lavt selvværd, og det var virkelig svært for mig at komme ud af min komfortzone og prøve nye ting, fordi jeg var så genert som jeg var. Det har været en sindssyg rejse, og jeg vil ikke bytte muligheden for noget andet.”

 

Gustav 14 år, deltager på workshoppen ”Stærk Indeni” på InnovationsCamp i Rudersdal Kommune for 8. klasser
”Jeg har bl.a. lært, at det er mig, som styrer om mine tanker skal være positive eller negative”

Unge med lavt selvværd

Det kommer næppe som den store overraskelse, at mange unge har lavt selvværd; og det er faktisk et kæmpe samfundsproblem. Manglende selvværd kan nemlig påvirke ens sociale og professionelle liv i en meget negativ retning, og derfor er det fundamentalt vigtigt, at få behandlet sin manglende selvværd – inden det potentielt udvikler sig til en mere alvorlig psykisk lidelse som decideret social angst. Hvis ikke man tager affære, kan det betyde, at man ikke lever det lykkelige liv, man altid har drømt om, men i stedet bliver hæmmet af frygten for at fejle.   

Unge har brug for en selvtillids indsprøjtning

Allerede i de spæde teenageår begynde unge at få et radikalt anderledes syn på tilværelsen. Man begynder at gå op i, hvad for noget tøj man har på, og ligeledes bliver man opmærksom på, hvad andre synes om én selv. Man vil gerne være populær, sige de rigtige ting, gå i det rigtige tøj, have massere af venner, få høje karakterer og generelt bare udstråle overskud og selvtillid.

Men allerede her begynder filmen at krakelere for mange af de unge. For hvad nu hvis man ikke lige kan sætte flueben ud fra de ovenstående succeskriterier? Er man så ikke nogen succes? Det kan mange unge nok – desværre – nikke genkende til, og det kan netop resultere i manglende selvværd og selvtillid, hvis ikke man lige lever op til én af alle disse krav.

Som forældre gør man derfor sit barn en kæmpe bjørnetjeneste ved ikke at spørge ind til, om barnet trives i skolen, sportsklubben osv. Det er afgørende, at man fortæller sit barn, at man ikke nødvendigvis skal stræbe efter det perfekte, men at det derimod er i orden at have mangler, og ikke lade forfængeligheden styrer ens liv.     

Hvad skal man holde øje med?

Som forældre bør man imidlertid holde øje med nogle få typiske symptomer på lavt selvværd, som ofte er udslagsgivende for unge:

Fokuserer kun på fejl og mangler: Alt for ofte vælger mange unge, der lider af lavt selvværd, udelukkende at fokusere på sine fejl og mangler. Det kan eksempelvis være, hvis man er meget utilfreds med sit udseende.

Har svært ved at træffe afgørende beslutninger: Hvis man er meget selvkritisk, har man ofte også svært ved at træffe vigtige, nødvendige beslutninger i lettere tilspidsede situationer. Ydermere kan man have svært ved at træffe selvstændige beslutninger, og derfor er man ofte tilbøjelige til bare stå ved andres beslutninger, selvom man inderst inde har en anden holdning.

Hvad kan vi tilbyde?

Hos Bodymind Academy har vi mange års erfaring i at hjælpe unge, der lider af lavt selvværd. Vi har startet vores eget Youth Academy, hvor vi bl.a. giver unge et stærkere fundament, så de bedre kan håndtere livets mange udfordringer. I vores Youth Academy giver vi alle vores deltagere et selvtillidsboost, som de kan tage videre med sig i deres voksne liv. Hele vores Youth Academy bygger på grundværdierne: Hjertet er drivkraften, hjernen er midlet og sammen skaber de livsglæde.    

sommerlejr-for-boern-og-unge

 Kidz & Youth Camps

Børn og unge i alderen 6-15 år har mulighed for at deltage i vores camps, hvor de personlige og sociale kompetencer dyrkes og styrkes. Læring gennem leg er omdrejningspunktet og natur og hav en selvfølge til at skabe de optimale rammer. Camps hvor øget selvværd, selvtillid, fællesskab og nye venskaber er en del af udbyttet.

familieterapi-paa-familiecamp

Body Mind FamilieCamps

På vores sponserede Body Mind FamilieCamps hjælper vi børnefamilier med at blive et stærkt TEAM – ved at give dem en fælles referenceramme og herigennem et fælles sprog – og ved at dyrke og styrke  de unikke egenskaber i familien ud fra mottoet: Hver for sig er vi unikke, SAMMEN gør vi forskellen.