Skip to main content

Foredrag til virksomheder, skoler og institutioner

Foredrag til forældre – “Fælles trivselssprog i familiehøjde”

Glæd dig til et anderledes foredrag – hvor en del af redskaberne er udviklet af børn – for uden deres aktive deltagelse ændres trivslen ikke nævneværdigt i familien.

Et foredrag til forældre på virksomheder, skoler mv. – der vil klædes på til at styrke trivslen igennem et fælles trivselssprog og referenceramme – så både børn og forældre kan tage ansvar for trivslen i familien.

Vi ved fra vores mange afholdte FamilieCamps, for ansattes familier på virksomheder, og vores trivselsforløb for forældre på skoler – at der hvor trivslen dyrkes og styrkes klart bedst i familiehøjde, er der hvor trivselsredskaber, trivselssprog mv. er tilpasset børnehøjde.

Derfor repræsenterer vi børnenes stemme på vores foredrag – og nogle gange er børnene selv med på foredragene, som det fremgår af videoen – hvor de i børnehøjde fortæller om trivselsredskaber og det at trives som barn.

Et foredrag, som er fyldt med input og fif til at styrke selvværd, trivsel og fællesskab i familiehøjde.

 

Foredrag til forældre – “Børns trivsel”

Foredrag til forældre på virksomheder, skoler og institutioner, der ønsker at styrke trivslen igennem et fælles sprog og referenceramme imellem arbejdsplads og hjemmefront.

Du ved, at trivslen på din arbejdsplads hænger sammen med dine medarbejders trivsel på hjemmefronten og deres familieliv. Det som sker i familien tager du med på arbejdspladsen og omvendt.

Energimæssigt kan vi ikke adskille vores arbejdsliv med familielivet ud fra den måde, vi idag lever vores liv på. Derfor er det vigtigt at skabe et fælles trivselssprog og referenceramme imellem hjem og arbejde. Et fælles sprog, som ens børn ligeledes kan anvende, så de på lige fod kan tage et ansvar for trivslen på hjemmefronten. 

I mange år har vi arbejdet med at sætte det hele menneske i fokus ved at kombinere det personlige, familiemæssige og arbejdsmæssige område. Det via vores foredrag og workshops til forældre på virksomheder, vores uddannelsesforløb på eget akademi, sponserede FamilieCamps og trivselsambassadørforløb ude på landets skoler.   

Glæd dig til et anderledes foredrag med Peter Junker – hvor en del af redskaberne er udviklet af børn – for uden deres aktive deltagelse ændres trivslen ikke nævneværdigt.

Kontakt os for dato, pris og mulige spørgsmål 

Vi tilpasser altid vores foredrag ud fra behov og ønsker – baseret på en indledende samtale – og herudover betyder det ikke noget for os, om foredraget er til 10 eller 1000 personer.

Mail: bma@bodymindacademy.dk

Telefon: Mette Junker 51 90 45 90

Telefon: Peter Junker 27 41 12 41