Skip to main content

Hvordan fremtidssikrer vi vores børn?

Det findes der ikke et entydigt svar på, da ingen af os kender fremtiden, men et spørgsmål vi som forældre skal forholde os til.

Sidstnævnte er ligeledes grunden til, at vi som forældre googler, læser bøger og artikler om, hvordan vi forstår vores børn bedst muligt, så vi kan give dem det bedste af det bedste.

Men måske findes det bedste svar her på et andet sted, end der hvor vi søger?

På Kidz Academy tror vi på, at børn der har stærke personlige, sociale og faglige kompetencer (hele børn), som har udviklet og skabt en platform at stå på, hvor de føler sig unikke – en platform de kan tage med hvorhen de end bevæger sig i livet – er børn der er godt klædt på til fremtiden.

Men hvor meget af dette får vores børn i samfundet via skolen, fritidsinteresser mv.? Det er individuelt fra barn til barn, og kun dig som forælder der kan svare herpå – og ligeledes hvor du skal være ekstra opmærksom på at fylde på dit barn. Og føler vi os som forældre klædt på hertil?

B til B (Børn til Børn)

Vi har nu i flere år på Kidz Academy, på skoler og på vores Tal ordentligt FamilieCamps arbejdet med begrebet B til B (Børn til Børn). Og vores erfaring er, at børn der inspirerer, anerkender og lærer fra hinanden, udvikler sig langt hurtigere på ovennævnte parametre omkring kompetencer og en unik platform at stå på, end børn hvor samme læring kommer fra voksne og herefter skal transformeres fra voksenhøjde til børnehøjde. Vi har gennem vores tid oplevet mange børn med lavt selvværd, der går fra at være usikre og utilpasse i deres tilstedeværelse, til at elske sig selv og deres unikke egenskaber med vores hjælp.

børn med lavt selvværdMen at arbejde med B til B kræver, at vi får skabt nogle trygge rammer, hvor børn har tillid til hinanden og føler, de kan være sig selv, og er som de skal være. Som igen kræver, at vi som voksne også ser os selv som facilitatorer og ikke kun som dem, der har alt den viden og de svar vores børn har brug for – ensbetydende med mere tillid og mindre kontrol.

Det har vi specialiseret os i på Kidz Academy. Et koncept, som er udviklet i fællesskab med børn. Og det uanset om vi er på vores 8 ugers forløb ”Du er Unik”i privat regi, eller om vi er på skoler og uddanner børn som trivselsledere i fællesskab med lærere og pædagoger, og hvor sidstnævnte samtidig bliver dygtige facilitatorer.

Og derfor glæder det os meget, at skoler og kommuner, som nationalt ligger højt på det faglige område, er begyndt at kontakte os for at få uddannet trivselsledere i børnehøjde – og prikken over i’et var, da Danmarks suverænt mest vindende fodboldklub for nogle uger siden bestilte en workshop for deres U10-U13 elitetrænere med henblik på at lære, hvordan nogle af Danmarks største fodboldtalenter, udover de fodboldmæssige egenskaber, også kan blive bedre trivselsledere på fodboldbanen.

Givende for samfundet

Samfundsmæssigt giver det ligeledes rigtig god mening. Trivslen blandt børn og unge har aldrig været dårligere, og vi råber og skriger på flere ressourcer. Ressourcer som højest sandsynlig ikke kommer – tværtimod. Så ressourcerne skal findes andetsteds – og de er i børnene. Men som ovenfor skrevet kræver det en anden tilgang og måde at tænke på for at få dem frem i børnene.

Og det giver mening på alle områder, fordi det tilgodeser den effektivisering, som samfundet er drevet af, men hvad meget vigtigere er, det tilgodeser også trivslen blandt børn og unge og løser mange af de problemer, som samfundet er knap på ressourcer til at løse.
Det er dog også på høje tid, at vi på samfundsplan begynder at tænke og handle anderledes. I dag kommer børn til os på Kidz Academy helt ned til 4 års alderen. Nogle fordi de har fremsynede forældre, som gerne vil styrke deres børn på de områder, hvor de ikke føler det traditionelle system slår til – og andre børn i den alder kommer, fordi de har mistet deres selvværd og selvtillid – p.g.a. de ikke føler de slår til, når de bliver målt på om de kan læse, regne og skrive i børnehaven, men hellere vil ud og lege og klatre i træer. Sidstnævnte som iøvrigt udvikler personlige og sociale kompetencer, som vi begynder at se flere og flere børn mangler i skolen.

Sammen gør vi forskellen

børn der trives godtVi er praktikere – og arbejder sammen med alle dem, som tør tænke nye tanker og handle herpå i forhold til at klæde børn og unge mennesker bedst muligt på til en fremtid, som ingen af os kender, men som vi alle skal forholde os til. Og vi tror på, at hvis vi spiller hinanden stærke – børnehaver, skoler, kommuner, virksomheder og forældre – og tør dyrke B til B (Børn til Børn) meget mere end vi gør i dag, så vil vi i Danmark så stærkt i fremtiden ud fra mottoet: ”Hver for sig er vi unikke – SAMMEN gør vi forskellen”.

Og det bedste eksempel på ovennævnte er vores egen søn, Niklaz. Da han startede i skole var han en meget stille og forsigtig dreng, som ikke havde lyst til at gå i skole. Han turde længe ikke gå fra den ene side af skolegården til den anden i frikvartererne. Men han havde nogle lærere, pædagoger og forældre, som så ham, hjalp ham og sammen med ham skabte og udviklede en stærk platform at stå på. Herudover lærte han at styrke sine personlige og sociale kompetencer. I dag lever han det, han har lært – går i 6. klasse – og giver det videre til andre børn på sin blog: www.sensitivekraefter.dk og som medunderviser på Kidz Academy og Tal ordentligt FamilieCamps.

Skriv gerne til Niklaz på Sensitivekraefter.dk – hvis du eller dine børn har spørgsmål eller ønsker gode råd i børnehøjde – og lige så er du altid velkommen til at skrive tilbage her på bloggen i voksenhøjde eller ringe til os på 27 41 12 41.

NB! Hvis du ønsker at styrke dit barns selvværd, selvtillid og sociale kompetencer i børnehøjde – og gennem B til B (Børn til Børn) udvikle en platform at stå på, hvor dit barn føler sig unik – så har sidste forløb på Kidz Academy inden sommerferien kickoff den 2. maj . Læs evt. mere her: http://www.bodymindacademy.dk/kidz-academy.

På glad genhør

Peter Junker

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *