Skip to main content

KIDZ ACADEMYS FORMÅL

Opstart af nye hold på forløbet “DU ER UNIK” (6-12 år) – Frederiksberg og Silkeborg den 23. august.

Vi lever i et samfund, som primært anerkender og værdsætter børn ud fra deres boglige færdigheder, og giver dem karakterer herfor. Men er det nok – og er det i det hele taget rigtigt?

Hvad med de børn, som er kreative, sansestærke, fantasifulde eller har kloge hænder? Hvorfor anerkender og værdsætter vi ikke dem på samme måde?

Hvorfor har vi som samfund kke mere fokus på at styrke børns personlige og sociale kompetencer set i forhold til den verden, vi lever i?

Kidz Academy er for ALLE børn, som gerne vil styrkes på sine personlige og sociale kompetencer – og herigennem skabe en stærk platform at stå på. For jo hurtigere hvert barn lærer, hvad der er unikt ved ham/hende, og dyrker det, jo stærkere fundament giver vi barnet – herigennem selvværd og styrke – til at håndtere livets udfordringer og indgå i de mange forskellige kontekster, som samfundet byder på.

Et fundament, vi opbygger i hvert eneste barn, som deltager på Kidz Academy, uanset om deltagelsen foregår via vores forløb på skoler, camps, et individuelt forløb eller et gruppeforløb.

Selvværd     ❤ Trivsel      ❤ Fællesskab

B til B (Børn til Børn)

Nedenstående video er fra børneforløbet “Du er Unik” – og et godt eksempel på B til B (Børn til Børn) på Kidz Academy. For der findes ikke noget stærkere til at styrke børns selvværd, trivsel og fællesskab – end når børn anerkender og inspirerer hinanden.

Børneforløbet koster kr. 3.950

Vælger du samtidig at investere i vores 8 ugers forældreforløb ”Du er Unik”, som koster 4.850 kr. – så er den samlede pris, for begge forløb, KUN 6.800 kr. (Kan betales over 2 rater). Med andre ord, du sparer 2.000 kr. og får hermed børneforløbet ”Du er Unik” til halv pris.

KLIK HER – og læs mere om vores forældreforløb “Du er Unik”

Forældreforløb og børneforløb KUN kr. 6.800

Selvværd er en vigtig del af det fundament, vi skal give vores børn, så de har en stærk platform at stå på. MEN som samfund har vi, særligt de seneste år, dyrket og styrket ”SE & HØRE” siden på bekostning af ”MÆRKE” siden.

Derfor er vi i Danmark i gang med at uddanne og udvikle en hel generation af børn med lavt selvværd, og derfor har børnene mere end nogensinde behov for stærke og bevidste forældre.

Hvorfor Kidz Academy?

Der findes mange meninger og holdninger til, hvad børn skal lære og kunne – og der findes endnu flere meninger og holdninger til, hvilke metoder og tilgange, der skal bruges. Altsammen er det besluttet og udarbejdet i voksenhøjde – men hvem har spurgt børnene?

Det har vi – og det startede vi med at gøre tilbage i 2013 under lærerlockouten. Vi åbnede dørene for alle de børn, som ikke kunne komme i skole – og mange børn kom og blev undervist i det, som ikke stod på skoleskemaet. Vi fik en masse brugbar feedback fra børnene omkring hvad de syntes var godt, og hvad de syntes kunne gøres bedre i vores undervisning. Herved var fundamentet lagt for de forløb og det indhold, du finder her på hjemmesiden. Et fundament, som sidenhen er blevet videreudviklet af børn, og til stadighed videreudvikles af børn.

Derfor er vi børnenes stemme, og derfor dyrker vi B til B – Børn til Børn – fordi der ikke findes noget stærkere, end når børn inspirerer og anerkender hinanden.

Hvordan gør vi det?

Som forælder er du en vigtig medspiller på Kidz Academy, da du står i spidsen for dit vigtigste team – nemlig din familie – men sandsynligvis også det sværeste team at lede. Og der hvor vores koncept gør den største forskel, er når det lever videre på hjemmefronten i form af et fælles trivselssprog. Hvordan du som forælder bliver bedst muligt klædt på til at varetage den opgave, kan du læse meget mere om her på hjemmesiden.

Udover at styrke selvværd, trivsel og fællesskab i børnehøjde og familiehøjde på eget akademi og camps – er vi også ude på landets skoler.

Siden 2017 har vi bl.a. haft et stærkt og givende samarbejde med Billund Kommune, Børnenes Hovedstad, hvor vi i fællesskab med lærere og pædagoger uddanner trivselsambassadører i børnehøjde på kommunens folkeskoler – og i starten af 2020 indgik vi en lignende trivselsaftale på skoleområdet med Vejle Kommune. På vores facebookside opdaterer vi løbende fra disse skoleforløb, samtidig med du kan læse mere herom på hjemmesiden.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt at understrege, at alt undervisning på Kidz Academy, uanset om det foregår i børnehøjde, familiehøjde eller skolehøjde, foregår via læring gennem leg. Herigennem lærer børn bedst, samtidig med de synes, det er sjovt.

Hør mere i vores Podcast

Vi mødes 8 gange ialt på forløbet “Du er Unik” – med én fast undervisningsdag om ugen fra kl. 16.30–18.00 – og dørene åbnes allerede kl. 16.00, så børnene lige kan “lande”.

Som forældre bliver I fra starten af forløbet samlet til et møde, hvor I bliver klædt på til at støtte bedst muligt op omkring alt det jeres barn lærer og styrkes i på forløbet. Herefter orienteres I efter hver undervisningsgang, omkring hvad jeres barn har lært. For udover at give jeres barn en stærk platform at stå på, er formålet, at I ligeledes som familie får nogle fælles trivselsredskaber, og herigennem et fælles trivselssprog.

Den sidste undervisningsgang inviteres både forældre og søskende, hvor alle børn på forløbet får overrakt medaljer. Samtidig med sætter Kidz Academy ord på hver deltager – og overrækker hvert barn et diplom, hvoraf det fremgår, hvad Kidz Academy synes er unikt ved det enkelte barn.

Opstart af nye hold på forløbet “DU ER UNIK” (6-12 år) – Frederiksberg og Silkeborg den 23. august.

Omdrejningspunktet på forløbet er læring gennem leg – og forløbene kører parallet med lignende forløb, som vi kører på folkeskolerne i Billund Kommune og Vejle Kommune, hvor vi uddanner trivselsambassadører i børnehøjde.

Indhold på forløbet:

• Dit barn lærer, hvad der er unikt ved ham/hende – og allerbedst, det kommer fra de andre børn på forløbet – og dermed i børnehøjde

• Dit barn lærer, hvordan det kan vende negativ energi til positiv energi

• Dit barn lærer, hvordan det bliver en stærk teamplayer ud fra mottoet: Hver for sig er vi unikke, sammen gør vi forskellen

• Dit barn lærer, hvordan det kan fjerne drillefølelser, som sidder i “klemme”

• Dit barn lærer at sætte sine grænser, så det bliver set, hørt og forstået

• Du barn lærer at lukke af for negativ energi, som gør, at batterierne hurtigt aflades

• Dit barn lærer at træne sine usynlige muskler – så det bliver stærkt indeni

• Dit barn lærer at lade sit indre batteri op – så det er klar til at håndtere de mange skift, dagligdagen byder på

Vi kører små hold af 8-12 deltagere, så der er tid til og fokus på hver deltager, samtidig med at B til B (Børn til Børn) får lov til at udfolde sig blandt børnene.

”Lektier” til hver gang er at praktisere det som læres på Kidz Academy i dagligdagen.

Pris

Prisen for forløbet er 3.950 kr. – som indbetales på kontonr.

3001 3121537834.

Prisen dækker udover selve forløbet materialer samt let og sund forplejning til hver undervisningsgang.

Zakarias 8 år

“Jeg er rigtig glad for at have været med på Kidz Academy, jeg har fået nye venner og lært en masse. Jeg kan nu finde ro inden jeg skal sove om aftenen med hjertemeditationen og 3 positive og jeg kan beskytte mig selv i skolen med flere af de gode redskaber jeg har lært.”

Frida 10 år

“Jeg har lært at tænke godt om mig selv og andre”

Viktor 8 år

“Mit livsformål er at hjælpe mennesker”

Jonas 12 år

 ”Jeg er blevet klogere på mig selv, lært om mine følelser, respektere jeg er som jeg er, respektere andre og tale pænt om andre” 

Siri Stolzenbach, mor, til Ida på 11 år

“Som 10-årig fik vores datter stillet diagnosen ADHD. Sammen med diagnosen fulgte følelsen af at være anderledes på en negativ måde. På Kidz Academy har hun lært, at hun ikke er anderledes på en dårlig måde,  men tværtimod er unik på den gode måde. Det har været med til at styrke hendes selvværd”

Søren Bengaard, far, til Villads på 5 år

Efter mange år uden gråd begyndte vores søn Villads på 5 år at blive meget ked af det ved aflevering i børnehaven. Han forklarede det med, at de var begyndt at øve sig på bogstavskrivning, som han syntes var meget svært. I andre sammenhænge gav han udtryk for, at han ikke duede til noget, og havde meget svært ved at prøve noget nyt. Efter en telefonsamtale med Peter Junker meldte vi derfor vores søn til Kidz Academy med opstart i februar 2017. Vores søn havde meget svært ved at komme ind ad døren til Kidz Academy, men fik, som sædvanlig, en varm og hjertelig velkomst af Nikklaz. Det blev en bragende succes og han elskede at komme til Kidz Academy. Halvvejs i forløbet anede vi en ændring i vores søns tilgang til de svære udfordringer, herunder aflevering. I de situationer der uvægerligt opstår, har det været meget virksomt at minde ham om de gode historier og oplevelser på Kidz Academy.  Gode historier med et let genkendeligt budskab i børnehøjde. Teamet bag Kidz Academy evnede at fortælle og vise, at man er lige som man skal være! Villads startede i SFO/skole 1. maj 2017. En opstart der forløb uproblematisk. Vi har en gladere dreng, som tror mere på sig selv! Vi tvivlede indledningsvis om Villads skulle starte, men er efterfølgende meget glade for beslutningen! Hermed vores aller bedste anbefaling til Kidz Academy”.   

Rasmus 10 år

”Livet, det er livet at være her, man får mere ud af livet ved at være her”

Niklas 6 år

“Jeg tør nu være mig selv”

Emma 10 år

 ”Jeg har fået et bedre liv, kan løse problemer, hjælpe andre, have det hyggeligt. Det er dejligt at kunne redskaberne, hjerteboomerang og hjertemeditation”

Luca 10 år

“Det har været et super godt forløb og har ændret min hverdag”

Theodor U. Holst 10 år
”Hvis man har det svært i fritid eller skole, og mangler positive tanker om sig selv og andre, så er Kidz Academy et godt sted at lære det. Man lærer også at snakke positivt til andre, så flere kan lide en, og man undgår problemer og skænderier. Og så har jeg lært nogle rigtig gode redskaber til at beskytte mig mod dårlige tanker.”

Karolina 7 år
”TAK for alt. Det har gjort mig mere glad, åben og snakkesalig at deltage i forløbet”

Maria 9 år
”Kidz Academy er søde, de lytter, de er omsorgsfulde, og det er hyggeligt at juice. De er gode til at minde en om, at man er god nok, som man er. Jeg kunne godt tænke mig at være med på et nyt kursus”

Mie My Clement – Bonusmor til Sylvester på 8 år
”Vi oplever en Sylvester, der har udviklet sig i en positiv retning efter forløbet hos Kidz Academy. Han er blevet mere positiv, mere glad og mindre hård ved sig selv. Desuden er han blevet mindre fjollet og “smart” – for mig et tidligere stort irritations moment. Han har søgt nye og mere positive relationer i skoleregi, bl.a. i de andre klasser. Han taler meget bedre og mere positivt om sig selv nu og bruger nogle af de redskaber, han har lært. Især flasken med glimmer er han særligt glad for. Jeg har hængt Niklaz’s’ fine, fine brev og sedlen med hjerter op ved hans seng og har faktisk hørt ham læse det op for nogen i Fortnite😄 Jeg vil gerne sige Kidz Academy en stor tak for alt jeres gode arbejde og altid open minded tilgang til Sylvester (og de andre børn). Den måde I rummede ham på var helt fantastisk (og nyt for ham). Han blev set som den han er og ikke på alt det smarte og til tider lidt dumme/fjollede, han sagde eller gjorde. Af hjertet TAK 🙏🏼 I får min varmeste anbefaling, når jeg taler med venner, der ytrer, at deres børn har det lidt svært.”

Asger Lillevang Andersen 12 år
”Jeg har fundet ud af, at jeg er en god ven, og jeg er venlig, og jeg er lige som jeg skal være. Jeg anbefaler Kidz Academy, hvis man har det lidt svært i skolen eller bliver mobbet, så synes jeg man skal prøve det og få det bedre.”

Hvor finder du Kidz Academy?

BMA Unit København

Sankt Markus Allé 4

1922 Frederiksberg C

Ansvarlig: Peter Junker

peter@bodymindacademy.dk

Tlf.nr. 27 41 12 41

BMA Unit Silkeborg

Vejlbovej 47

8600 Silkeborg

Ansvarlig: Heidii Sommer

heidi@bodymindacademy.dk

Tlf.nr. 20 12 73 70

Tilmelding

Tilmelding foregår på Tlf. 27 41 12 41 eller bma@bodymindacademy.dk

Opstart af nye hold på forløbet “DU ER UNIK” (6-12 år) – Frederiksberg og Silkeborg den 23. august.

Børn med lavt selvværd

Selvværd har en helt fundamental vigtig indflydelse på børns trivsel i dagligdagen. Den selvtillid, som vi allerede danner fra barnsben, fører vi typisk videre med os i det voksne liv – både professionelt og privat. Derfor er lavt selvtillid hos voksne ofte et resultat af manglende selvværd og succesoplevelser i barndommen.

Giv dit barn selvtillid

Men hvordan får vi så givet vores børn den bedst mulige tilværelse fyldt med selvværd? Til at starte med skal man som forældre lade være med at fokusere alt for meget på børnenes faglige kompetencer, karakterer og andre ydre faktorer. I stedet bør man give dem et selvtillidsboost, hvor ros, anerkendelse og empati bliver en obligatorisk og naturlig del af dagligdagen – også selvom det på papiret ikke har været en succes.

Mange forældre vælger eksempelvis at lade deres børn gå til fodbold, så de gennem sporten kan få tanket selvtillid. Men hvis barnet ikke har de nødvendige færdigheder, kan det hurtigt blive et kæmpe nederlag; både på grønsværen men også rent personligt. I stedet skal man lære sit barn, at det ikke altid er resultatet, der er det vigtigste her i livet, men den indsats man lægger i det. Sagt på en anden måde skal barnet eksplicit vide, at så længe man har gjort sit bedste, skal man ikke føle skyldfølelse for et dårligt resultat; og det gælder i alle livets aspekter.

Symptomer på lavt selvværd

Antallet af børn med dårligt selvværd har været stigende inden for de sidste 5 år. Derfor er det plausibelt, at dit barn måske også lider af mindreværdskomplekser i et større eller mindre omfang. Men som forældre kan man som udgangspunkt holde øje med følgende symptomer for at finde ud af om ens barn lider af manglende selvværd:

Usikkerhed: Børn, der mangler selvtillid er ofte meget usikre på sig selv. Denne usikkerhed kan eksempelvis spænde ben for at dit barn udvikler tætte, nære relationer med klassekammerater, hvilket kan have en kolossal negativ effekt på dit barns generelle tilværelse.

Frygt: Hvis dit barn bliver hæmmet af frygt i situationer, som andre børn ellers finder naturlige, er det også et tegn på manglende selvværd. Det kan være noget så simpelt, som ikke at turde at række hånden i vejret i undervisningen af frygt for, at komme til at sige noget “forkert”, som klassekammeraterne efterfølgende vil grine af. At vi i Danmark ydermere er gennemsyret af Janteloven, hjælper heller ikke ligefrem på børns iver for at vise deres styrker, hvorfor mange børns potentialer kan gå tabt af frygt for at fejle.    

Hvad kan vi tilbyde?

Hos Body Mind Academy er vi yderst erfarne i at hjælpe børn, der har problemer med selvværdet. Med vores Kidz Academy har vi bl.a. skabt et fællesskab og en platform, hvor børn kan få styrket deres selvtillid og selvværd ud fra grundværdierne: hjertet er drivkraften, hjernen er midlet og sammen skaber de livsglæden.

   

sommerlejr-for-boern-og-unge

 Kidz Børnecamp

På vores camp får børn & unge i alderen 6-14 år, en helt uforglemmelige oplevelse. I campen bliver der dyrket teambuilding, mindfulness og nærvær. Udbyttet for de deltagende er helt unikt og fantastisk. Vi ser at de børn og unge, som deltager i campen kommer herfra med øget selvværd, trivsel og fællesskab.

boerne-grupper

Kidz Academy ude på skolerne

Vores mål er, at Kidz Academy integreres på alle de skoler rundt omkring i landet, som er KLAR hertil – og det er skolerne, som giver det videre til hinanden internt i kommunerne og udover kommunegrænsen via B til B (Børn til Børn). Og vi er kickstartere, hotline, rådgivere, brobyggere mv. i processen – så vi inden for en 5 års periode er med til at få gjort skolesystemet tidssvarende – og skoler til et sted, hvor børn glæder sig til at komme.