Skip to main content

Til skoler

Kidz Academy - Børnenes Stemme

Vi styrker børns personlige og sociale kompetencer – gennem B til B (Børn til Børn)

Kontakt Peter Junker for mere information telefon 27 41 12 41 

Formål: Børn uddannes til at tage et medansvar for trivslen på skolen i samarbejde med lærere, pædagoger og forældre.

Læringsplatform: Anerkendende tilgang med fokus på børns styrker og potentialer og baseret på positiv psykologi.

Vores erfaring er baseret på mange års arbejde med børn bl.a. gennem Kidz Academys 8 ugers turboforløb “Du er unik” og “Du kan hvad du vil” og vores KidzCamps, afholdelse af trivselsdage på skoler samt afholdelse af workshops for lærere og forældre.

Bæredygtigt koncept, som er udviklet af Børn til Børn (B til B), og forankres ved at de uddannede trivselsambassadører i samarbejde med lærere og pædagoger giver det videre internt på skolen – til børn på andre skoler i kommunen – og med mulighed for at give det videre til børn uden for kommunegrænsen.

Fælles referenceramme: Uanset om vi bevæger os i børnehøjde (sammen med eleverne), i voksenhøjde (sammen med lærerne og pædagogerne) og forener det i familiehøjde (sammen med forældrene) er redskaberne og øvelserne de samme – simple og effektive – for på den måde skaber vi en fælles referenceramme og dermed et fælles sprog, så vi sammen spiller hinanden stærke.

Vi inkluderer alle i processen – både børn, lærere, pædagoger, forældre og skoleledelse – så resultatet bliver langtidsholdbart. Sammen styrker vi selvværd, trivsel og fællesskab, da det er bekymrende – at antallet af børn, med et lavt selvværd, som mistrives og føler sig uden for fællesskabet, er kraftigt stigende. Det vil få store negative konsekvenser for vores samfund på både kortere og længere sigt, hvis vi ikke SAMMEN gør noget NU.

Klik her for at se hele foredraget.

Et koncept, som er udviklet af Børn til Børn (B til B)

Et koncept, som skaber stærke læringsfællesskaber mellem lærere, pædagoger, forældre og børn, og som er udviklet af Børn til Børn (B til B). Et koncept, som har rødder i lærer lockouten i 2013, hvor vi havde besøg af rigtig mange børn i de 3 uger, lockouten varede. Vi underviste børnene i at blive stærkere indeni ved at dyrke og styrke deres personlige og sociale kompetencer. Børnene kaldte det; at tænke SuperTanker og bruge deres HjerteKraft – og herudover gav børnene os en masse brugbar feedback. De lærte os bl.a., hvordan vi fik undervisningen ned i børnehøjde, som vi i voksenhøjde kalder læring gennem leg.

Alt undervisning er baseret på – LÆR DET, LEV DET og GIV DET VIDERE – og omdrejningspunktet for uddannelsen til at blive og være trivselsambassadør i børnehøjde.

Gennem aktiviteter og øvelser lærer børnene at spille hinanden stærke, så de opnår mere SAMMEN end hver for sig – og overskriften for forløbet “Hver for sig er vi unikke, SAMMEN gør vi forskellen” dyrkes og styrkes.

Lange skoledage og 37 forskellige familieformer gør, at mange børn er lav på batteri, mangler overskud og kan være stresset. Derfor har en del af undervisningen ligeledes fokus på individuelle og anerkendte energiredskaber, som er simple og effektive – og som kan bruges til at lade sit indre batteri op, finde ro, lukke af for unødvendig støj og larm og fjerne uhensigtsmæssige tanker og følelser. der sidder i klemme.

B til B (Børn til Børn) er fundamentet i forløbet, da der ikke findes noget stærkere end når børn anerkender, inspirerer og lærer fra hinanden.

Det er også her, der ligger en masse gemte kompetencer og ressourcer, som er givende at få frem i et skolesystem, som netop bliver mere og mere knap på ressourcer.

Sidst men ikke mindst mangler Børnenes Stemme i de mange gode tiltag, som i dag findes til børn – og det er netop det, som gør dette koncept unikt og fremtidssikret.

Tiden er inde til at sætte overliggeren så højt, at vi ALLE (skoler, kommuner, forældre, uafhængige konsulenter mv.) går efter et fælles mål – at give vores børn – fremtidens Danmark – de bedst mulige kompetencer på det personlige, faglige og sociale område med udgangspunkt i hvert enkelt barns unikke egenskaber.

Siden 2017 har vi i samarbejde med lærere, pædagoger og forældre i Billund Kommune, Børnenes Hovedstad, uddannet trivselsambassadører i børnehøjde, som giver det videre internt på skolen og til børn på andre skoler i kommunen. Det ved at dyrke og styrke børnenes personlige og sociale kompetencer – og ud fra mottoet ”Hver for sig er vi unikke, sammen gør vi forskellen”. Fra januar 2020 har de uddannede trivselsambassadører, i børnehøjde, fra folkeskolerne i Billund Kommune være med til at uddanne nye trivselsambassadører, i børnehøjde, på folkeskolerne i Vejle Kommune – hvilket er formålet med konceptet, at styrke folkeskolen igennem børnenes stemme.

KLIK HER, og følg skoleprojektet på vores facebook side, hvor vi løbende opdaterer fra forløbene på de forskellige skoler.

Udtalelse fra Nina Christensen – Viceskoleleder på Billund Skolen:
“På BillundSkolen mener vi, at de bedste læringsforudsætninger er at være trygge og i god trivsel. Vi ønsker at holde fokus på den gode udvikling af fællesskabet, arbejde for det positive sprogbrug, samt gode måder at omgås hinanden, således at vi sikrer et trygt læringsmiljø og en god og anerkendende omgangstone blandt børn og voksne. Samarbejdet med Body Mind Academy har i høj grad været med til at understøtte dette arbejde. Deres udgangspunkt, hvor de dyrker B til B – Børn til Børn – er helt i tråd med vores forståelse af, hvor vigtigt det er at inddrage børn i læring til og imellem hinanden. Vi arbejder i mange sammenhænge ud fra tanken om, at børn – i samarbejde med og støtte fra de voksne – er dygtige til at spille hinanden stærke. Noget af det vigtigste for børn er netop de gode relationer, og det skal både skolen og forældrene hjælpe dem med at styrke. Body Mind Academy har med forløbet været med til at styrke denne forståelse blandt både børn og voksne. Deres viden fra Kidz Academy er blevet forenet med skolens hverdag, så det er lykkes at øge fokus på børnenes unikke styrker samt styrke børnenes tro på egne værdier.”

Body Mind Academys mål er, at konceptet integreres på alle skoler i DK inden for en 3 årig periode – og det er skolerne, som giver det videre til hinanden internt i kommunerne og udover kommunegrænsen, da det skaber den nødvendige forankring – og det SKAL foregå via B til B (Børn til Børn) – for vi mangler Børnenes Stemme i de mange tiltag, som i dag findes til børn, og det er netop det, som gør dette koncept unikt og fremtidssikret.

 

Kontakt Peter Junker, hvis du ønsker vores trivselsforløb på jeres skole eller har brug for yderligere information.

Telefon: 27 41 12 42

Mail: bma@bodymindacademy.dk