Skip to main content

Til skoler

Kidz Academy - Børnenes Stemme

ALLE skolebørn er vigtige og har noget særligt at bidrage med – men langtfra alle skolebørn ejer den følelse – og derfor er Kidz Academy en aktiv spiller på skoleområdet.

I fællesskab med lærere og pædagoger, og med solid opbakning fra børnenes forældre, bygger vi en stærk platform til hver skoleelev, så ingen skolebørn er i tvivl om, hvad der gør dem unikke – og herigennem dyrker og styrker vi selvværd, trivsel og fællesskab i klassen, på årgangen og skolen generelt.

Samtidig har vi specialiseret os i at skabe stærke læringsfællesskaber mellem lærere, pædagoger, skoleledere, forældre og børn – for uden et stærkt læringsfællesskab er resultaterne ikke langtidsholdbare. Stærke læringsfællesskaber, som har en fælles referenceramme og et fælles sprog.

Vores mission er at give ALLE skolebørn i DK en stærk platform at stå på – og sætte selvværd, trivsel og fællesskab på alle landets skoleskemaer. Og vi er kommet godt fra start grundet nogle fremsynede kommuner og skoler, som vi har etableret et stærkt og givende samarbejde med.

Alt undervisning er baseret på læring gennem leg og følgende 3 faser: LÆR DET, LEV DET og GIV DET VIDERE.

Gennem aktiviteter og øvelser lærer børnene at spille hinanden stærke, så de opnår mere SAMMEN end hver for sig – og mottoet “Hver for sig er vi unikke, sammen gør vi forskellen” dyrkes og styrkes.

Herudover er en del af vores undervisning baseret på individuelle energiredskaber, som er simple og effektive – og som børnene bruger til at lade deres indre batteri op, finde ro, lukke af for unødvendig støj og fjerne uhensigtsmæssige tanker og følelser, der evt. måtte sidde i klemme.

B til B (Børn til Børn) er fundamentet i vores skoleforløb, da der ikke findes noget stærkere, end når børn anerkender, inspirerer og lærer fra hinanden.

Det er også her, der ligger en masse gemte muligheder og ressourcer, som det er på høje tid at begynde at gøre brug af i et skolesystem, som år efter år skal spare flere og flere penge.

Herudover mangler Børnenes Stemme i de mange tiltag, som i dag findes til børn – og det er netop det, som gør dette koncept unikt og fremtidssikret – fordi det løbende udvikles og forankres af børn til børn.

For hvem er egentligt de bedste til at tilpasse sig udviklingen og den foranderlige verden, vi lever i?

Det er børnene – og derfor bør vi som lærere, pædagoger og forældre tænke meget mere i at sætte nogle givende og inspirerende rammer, hvor børnene kan udfolde deres potentiale og lære af hinanden og med hinanden – i stedet for at tro, vi som voksne skal vide og kunne det hele.

Siden 2017 har vi haft et stærkt og givende samarbejde med Billund Kommune, Børnenes Hovedstad. I fællesskab med lærere og pædagoger styrker vi selvværd, trivsel og fællesskab, i børnehøjde, på kommunens skoler – og det med solid opbakning fra børnenes forældre, skolernes ledelse og kommunens skolechef.

I starten af 2020 indgik vi en lignende aftale på skoleområdet med Vejle Kommune – og i det seneste skoleår har skolebørnene fra Billund Kommune været med til at give det videre, som de har lært, til skolebørnene i Vejle Kommune. Herved styrkes og forankres selvværd, trivsel og fællesskab i børnehøjde på skolerne – internt i kommunen og på tværs af kommunegrænserne.

KLIK HER, og følg skoleprojektet på vores facebook side, hvor vi løbende opdaterer fra forløbene på de forskellige skoler.

Udtalelse fra Nina Christensen – Viceskoleleder på Billund Skolen:
“På BillundSkolen mener vi, at de bedste læringsforudsætninger er at være trygge og i god trivsel. Vi ønsker at holde fokus på den gode udvikling af fællesskabet, arbejde for det positive sprogbrug, samt gode måder at omgås hinanden, således at vi sikrer et trygt læringsmiljø og en god og anerkendende omgangstone blandt børn og voksne. Samarbejdet med Kidz Academy har i høj grad været med til at understøtte dette arbejde. Deres udgangspunkt, hvor de dyrker B til B – Børn til Børn – er helt i tråd med vores forståelse af, hvor vigtigt det er at inddrage børn i læring til og imellem hinanden. Vi arbejder i mange sammenhænge ud fra tanken om, at børn – i samarbejde med og støtte fra de voksne – er dygtige til at spille hinanden stærke. Noget af det vigtigste for børn er netop de gode relationer, og det skal både skolen og forældrene hjælpe dem med at styrke. Kidz Academy har med forløbet været med til at styrke denne forståelse blandt både børn og voksne. Deres viden og redskaber er blevet forenet med skolens hverdag, så det er lykkes at øge fokus på børnenes unikke styrker samt styrke børnenes tro på egne værdier.”

Kidz Academys mission er, at konceptet integreres på alle skoler i DK – og det er skolerne, som giver det videre til hinanden internt i kommunen og på tværs af kommunegrænser, da det skaber den nødvendige forankring – og det SKAL foregå via B til B (Børn til Børn) – for vi mangler Børnenes Stemme i de mange tiltag, som i dag findes til børn, og det er netop det, som gør dette koncept unikt og fremtidssikret.

Udover at afholde trivselsambassadørforløb, selvværds- og styrkeforløb, temadage og trivselsdage afholder vi også camps for skolebørn.

Camps hvor selvværd, trivsel og fællesskab dyrkes og styrkes – og B til B (Børn til Børn) er omdrejningspunktet, da der ikke findes noget stærkere, end når børn inspirerer, anerkender og lærer fra hinanden.

Et godt og stærkt valg til de skolebørn, som har behov for et kærligt skub og boost – i trygge og rummelige rammer – hvor forskelligheden skaber helheden.

Et foredrag, der styrker skole-hjem samarbejdet gennem et fælles trivselssprog og referenceramme.

Et foredrag, hvor en del af redskaberne er udviklet af børn – for uden deres aktive deltagelse ændres trivslen ikke nævneværdigt – hverken i skolen eller på hjemmefronten.

Og samtidig et foredrag, som er fyldt med input og fif til at styrke selvværd, trivsel og fællesskab i børnehøjde.

Morten Kirk Jensen – Skolechef, Billund Kommune:

“Billund Kommunes skoleområde har siden 2017 haft et godt og givende samarbejde med Kidz Academy. Børns formidling til Børn er omdrejningspunktet – i undervisningsformen – og via lær det, lev det, og giv det videre – og herigennem også i forankringen af indsatserne. Det faglige omdrejningspunkt har været trivselsindsatser, og der har været arbejdet systematisk med uddannelse af trivselsambassadører med udgangspunkt i 4.årg – og fra 2020 med udgangspunkt i 0. årg.

Billund Kommunes videregivelse af konceptet udover kommunegrænsen til folkeskolerne i Vejle Kommune – ved at de uddannede trivselsambassadører fra folkeskolerne i Billund Kommune skiftevis var med som medundervisere, har skabt motivation og begejstring hos alle involverede, og en stor stolthed over at være en del af et fællesskab. Samarbejdet med Kidz Academy har baseret sig på en tænkning, som styrker skole/hjem samarbejdet i form af et fælles trivselssprog og referenceramme, og som har sat en fælles dagsorden for trivsel og fællesskab på hele årgangen og for alle elever.

De pædagogiske indsatser har baseret sig på læring igennem leg – og hvor alle trivselsredskaber, øvelser og aktiviteter er udviklet i samarbejde med børn til børn. Der har været stor tilfredshed og opbakning fra alle parter og skolernes medarbejdere, såvel som børn og forældre har udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet. Det er forhåbningen, at vi kan fortsætte og videreudvikle vores samarbejde til glæde for børn i Billund Kommune og ud over kommunegrænsen.”

 

Kontakt Peter Junker, hvis du ønsker vores trivselsforløb på jeres skole eller har brug for yderligere information.

Telefon: 27 41 12 42

Mail: bma@bodymindacademy.dk