Skip to main content

Forældreakademi

Styrkeforløb for forældre

8 ugers styrkeforløb for forældre

Opstart af næste hold den 23. august

Lavt selvværd blandt børn er blevet en samfundsmæssig udfordring – og derfor har børnene mere end nogensinde behov for stærke og bevidste forældre.

SELVVÆRD – EN VIGTIG DEL AF BØRNS FUNDAMENT

Selvværd er en vigtig del af det fundament, vi skal give vores børn, så de har en stærk platform at stå på. MEN som samfund har vi, særligt de seneste år, dyrket og styrket ”SE & HØRE” siden på bekostning af ”MÆRKE” siden.

Derfor er vi i Danmark i gang med at uddanne og udvikle en hel generation af børn med lavt selvværd, og derfor har børnene mere end nogensinde behov for stærke og bevidste forældre.

Vi tror på, at mange af de børn, som har et lavt selvværd og føler sig forkerte i dette samfund – er børn, som er begavet på andre måder end vores samfund værdsætter. Samtidig har børnene medfødte gaver og talenter, som samfundet endnu ikke har opdaget og forstået vigtigheden af.

Derfor har vi siden 2013 afholdt vores populære børneforløb ”Du er Unik” – fordi der ikke findes noget stærkere til at styrke børns selvværd, end når børn inspirerer og anerkender hinanden i børnehøjde – B til B (Børn til Børn).

KLIK HER – og læs mere om vores børneforløb “Du er Unik”

Vi er ligeledes i fuld gang på skoleområdet, hvor vi i fællesskab med lærere og pædagoger styrker selvværd, trivsel og fællesskab, i børnehøjde – og det med solid opbakning fra fremsynede skoleledelser og kommunale skolechefer. Læs mere om vores skoleforløb

MEN for at komme hele vejen rundt er det VIGTIGT, at forældrene er med – og du som forælder ved, hvordan du skal lede, værdsætte og styrke dit barns medfødte gaver og talenter i forhold til skolen, din familie mv.

Derfor skal du med på vores forældreforløb ”Du er Unik” – som kører sideløbende med vores populære børneforløb ”Du er Unik”. Prismæssigt har vi gjort det særdeles attraktivt ved at investere i begge forløb til dig og dit barn.

EN SAMFUNDSMÆSSIG UDFORDRING

Lavt selvværd blandt børn er blevet en samfundsmæssig udfordring, som samfundet i sin nuværende form ikke er indrettet til at løse. Derfor har dit barn, mere end nogensinde, behov for DIG – som tør tro og handle på det, du inderst inde ”MÆRKER” og ikke kun ”SER & HØRER”

Vi kan som samfund blive ved med at forsøge at presse børn ind i kasser og rammer, som ikke længere er tidssvarende, for et hastigt voksende antal børn – eller vi kan tilpasse disse kasser og rammer i forhold til nutidens børn og de medfødte gaver og talenter, de kommer med?

Som Børnenes Stemme gør vi alt hvad vi kan på samfundsplan for at gøre ovennævnte kasser og rammer tidssvarende – og må samtidig erkende, at der er mange meninger, interesser og holdninger, når det kommer til børns udvikling og læring.

Derfor har forældrerollen aldrig været vigtigere og mere aktiv end nu – og med dette forældreforløb har du muligheden for at klæde dit barn bedst muligt på til at være en aktiv del af dette samfund uden at lave om på dit barn.

“Der findes ingen børn, som ikke har noget særligt og unikt at bidrage med – men der findes alt for mange børn (hastigt voksende antal), som ikke tror på sig selv eller ved, hvad der gør dem særlige og unikke”

 

Forældreforløbet koster kr. 4.850

(Deltager både mor og far er det halv pris for deltager nr. 2)

Vælger du samtidig at investere i vores 8 ugers børneforløb ”Du er Unik”, som koster 3.950 kr. – så er den samlede pris, for dig og dit barn KUN 6.800 kr. (Kan betales over 2 rater). Med andre ord, du sparer 2.000 kr. og får hermed børneforløbet ”Du er Unik” til halv pris.

Forældreforløb og børneforløb KUN kr. 6.800

“Vi kan ikke give vores børn noget, vi ikke selv har – derfor er titlen som mor eller far den mest spændende og givende udviklingsrejse her i livet.”

FREMTIDENS FORÆLDRE

Med titlen som mor eller far bliver vi givet den mest spændende og givende udviklingsrejse i livet, hvor vores børn er vores største lærermestre.

Det kan til tider være svært at stole på, om vi er gode nok som forældre, når vi hele tiden bliver udfordret på vores rolle. Særligt når der er SÅ mange meninger og holdninger til forældrerollen.

For slet ikke at nævne de krav, du måske stiller til dig selv, som den perfekte forælder, kollega og partner.

MEN hvem sidder egentlig inde med sandheden omkring dig, dit barn, din familie?

Det gør DU! Men det kræver mod og styrke at turde handle på det, du mærker!

“Jo stærkere platform, vi står på som forældre, jo bedre rollemodel og forbillede er vi for vores børn”

ER DU MÅLGRUPPEN?

Hvis du sidder med følelsen eller fornemmelsen af, at dette forløb kun er for forældre med ”svage børn” – så beklager vi, at vi ikke har udtrykt os klart. Dette forløb er for forældre med stærke børn, som var vedholdende, nysgerrige, positive, fantasifulde og troede på sig selv.

MEN det har ændret sig, jo ældre dit barn er blevet og fået opfattelsen af, at det som måles og anerkendes i samfundet – ikke på samme måde giver mening for dit barn og stemmer overens med hans/hendes medfødte gaver og talenter.

Med andre ord, så vil vi ligesom dig og mange andre mennesker skabe en bedre verden – og vi er ikke et sekund i tvivl om, at det er børnene, som skal være med til at skabe denne nye og bedre verden.

Derfor skal vi værne om børnene og passe på dem, særligt dem der skiller sig lidt ud, for det kunne jo være, at det netop er dem, som kommer med det nye og ekstraordinære, vi som samfund og verden i den grad har brug for.

OG NEJ – vi pakker ikke børnene ind i vat – vi styrker dem, som beskrevet under dette forældreforløb og børneforløbet ”Du er Unik”.

Det lærer du på forældreforløbet “Du er Unik”

Du lærer, hvordan du spotter dit barns talenter og medfødte gaver, hvis du ikke allerede har spottet dem😀

Du lærer, hvordan du leder, værdsætter og styrker dit barns medfødte gaver og talenter i forhold til skolen, din familie mv.

Du lærer, hvordan du giver dit barn en stærk platform at stå på – herunder et højt selvværd.

Du lærer at stå ved det du mærker og handle herpå.

Du lærer, hvordan du bliver den bedste rollemodel og forbillede for dit barn.

Du lærer at klæde dit barn bedst muligt på til at være en aktiv del af dette samfund uden at lave om på dit barn.

Du lærer, hvordan du udvikler dig sammen med dit barn.

Det får du på forældreforløbet “Du er Unik” 

4 undervisningsgange (hver 2. lørdag) fra kl. 9,00-12,00 i Body Mind Academys lokaler på Frederiksberg.

4 virtuelle undervisningsgange (hver 2. torsdag) fra kl. 20,00-21,00

Underbyggende undervisningsmateriale.

En unik redskabskasse til børnehøjde, forældrehøjde, familiehøjde og skolehøjde.

Mulighed for at være en del af et eksklusivt og fortroligt fællesskab med andre stærke og bevidste forældre.

Adgang til en lukket facebookgruppe, hvor du kan sparre med andre stærke og bevidste forældre under forløbet.

Let og sund forplejning hver gang vi mødes i Body Mind Academys lokaler.

PRAKTISK INFORMATION

Hvor

Body Mind Academys lokaler

Sankt Markus Allé 4
1922 Frederiksberg C

Ansvarlig: Peter Junker
peter@bodymindacademy.dk
Tlf.nr. 27 41 12 41

Hvornår

Opstart af næste hold den 23. august.

Pris

Prisen for forældreforløbet ”Du er Unik” er 4.850 kr.

Vælger du samtidig at investere i vores børneforløb ”Du er Unik”, som koster 3.950 kr. – så er den samlede pris, for begge forløb, KUN 6.800 kr. (Kan betales over 2 rater). Med andre ord, du sparer 2.000 kr. og får hermed børneforløbet ”Du er Unik” til halv pris.

Hvert forløb kan noget særligt i henholdsvis børne- og forældrehøjde, og sammen gør de forskellen. Derfor har vi prismæssigt inviteret til, at det både er dig som forælder og dit barn, som går i ”skole”. En skole, der værdsætter og udvikler børns medfødte gaver og talenter, særligt dem, som samfundet endnu ikke har opdaget og forstået vigtigheden af.

Vi kører små hold

Vi kører små hold, så der er tid til og fokus på hver deltager – og skaber et trygt og fortroligt rum, hvor du rykkes og styrkes i dit forældreskab – i samspil med andre stærke og bevidste forældre – og ud fra mottoet ”Hver for sig er vi unikke, sammen gør vi forskellen”

Lektier 

Lektier til hver undervisningsgang er at praktisere det som læres på forløbet i dagligdagen – og i samspil med dit barn og familie.

TILMELDING

Du tilmelder dig/jer her: TILMELDING

Du vil herefter blive ringet op, således vi er bedst muligt klædt på, fra forløbets start, til at give dig/jer det bedst mulige forløb.

Du er ligeledes altid velkommen til at kontakte os, hvis du/I har spørgsmål.

Ansvarlig: Peter Junker
peter@bodymindacademy.dk
Tlf.nr. 27 41 12 41