Skip to main content

Styrker du de 88% eller de 12% på DIN vej til succes?

For mere end 25 år siden lavede Stanford Research Institute en meget omfattende undersøgelse af tidligere studerende på Stanford University. En undersøgelse, der senere blev bakket op af Harvard University og University of Pennsylvania. De ville undersøge hvad der var årsagen til de tidligere studerendes succes eller mangel på samme i livet. Succes i denne undersøgelse blev defineret som vindende tanker om en selv og dermed udtrykt i ens handlinger.

Resultatet af den omfattende undersøgelse var, at de tidligere studerendes succes i tiden efter studiet skyldtes 12% viden og færdigheder – og 88% mental indstilling. Dvs. at de personlige kompetencer var langt vigtigere end de faglige kompetencer.

Resultatet er interessant læsning, når man tænker på, hvad der i dagens samfund er fokus på i skolerne og de videregående uddannelser – viden og færdigheder!

Og siden denne undersøgelse er lavet, er der kommet endnu et vigtigt kompetenceområde ind fra højre – sociale kompetencer.

topbillede_familiecampsFor at vi fungerer som hele mennesker i dagens samfund, er vi nødt til at dyrke alle 3 kompetenceområder. Og hvis du ikke er opmærksom herpå, vil du, dine børn og evt. børnebørn meget hurtigt primært dyrke de faglige kompetencer, sådan som uddannelsessystemet er skruet sammen.

Samtidig lever vi i et samfund, der har fokus på inklusion, integration og fusion. Og når uddannelsessystemet primært har fokus på de faglige kompetencer, og samfundet mere og mere kræver stærke personlige og sociale kompetencer, så skal det gå galt.

Og det er gået galt – aldrig har kommunerne haft så mange sager med børn, der mistrives i skolen – aldrig har der været så mange danskere på psykofarmaka – og mere end halvdelen af danske forældre foretager sig ikke noget aktivt med deres børn hver dag.

Det er på høje tid, at vi styrker de personlige og sociale kompetencer. Vi lever i en verden, hvor der er behov for mennesker, der er selvstændige individer, som kan tænke kreativt og træffe beslutninger i en foranderlig verden. Og vi har behov for forældre der leder deres familie, som det vigtigste team de står i spidsen for.

Med alt hvad vi foretager os i livet, har vi et VALG, som er afgørende for vores handlinger og dermed resultater. Og er vi mor eller far, så er vores valg også afgørende for vores børns resultater.

Vi kan vælge at tro på, at undervisningssystemet og samfundet generelt sørger for at skabe balance i ovennævnte kompetencer, eller vi kan tage skeen i egen hånd. Valget er DIT!

Vælger du det sidste, vil du lære og blive inspireret her på bloggen, på vores facebook side og ikke mindst gennem de arrangementer, forløb og uddannelser vi afholder. Noget vil foregå i børnehøjde, andet i voksenhøjde og mere og mere vil forenes i FAMILIE-HØJDE.

På glad genhør her på bloggen – og på glad gensyn på et eller flere af vores tiltag.

Peter Junker

peter-portraet-af-annamarrie