Skip to main content

Vi skal ikke have mere – vi skal have det bedre

Dette var et af budskaberne fra fremtidsforsker, Anne Skare Nielsen, på KL´s Børne & Unge Topmøde tidligere på måneden – og det gik rent ind hos os – fordi det passer så uendelig godt med det vi står op for hver morgen og kæmper for på Body Mind Academy.

Anne er fremtidsforsker og partner hos Future Navigator og absolut en af dem du kan inspireres af, hvis du gerne vil blive klogere på fremtiden. Du kan også opleve hende på vores kommende Master i Energi Bevidst Lederskab.

Læs mere om Anne Skare Nielsen og Future Navigator her: http://futurenavigator.dk/portfolio-item/anne-skare-nielsen/

For hvad har du fokus på – at du skal have mere – eller du skal have det bedre?

Får vi det egentlig bedre, når vi får mere?

Hvis vi kigger på folkeskolerne, har børn og unge fået flere timer på skoleskemaet, men de har ikke fået det bedre – tværtimod.

I langt de fleste virksomheder er fokus på, vi skal have mere og måler herpå – også taler vi om, vi skal have det bedre.

Og sådan kunne vi fortsætte på mange områder i vores samfund, men der et sted, hvor vi kan se, at der er en begyndende tendens til at stoppe op – og have fokus på at have det bedre, fremfor vi hele tiden skal have mere – og det er i familien.

Familien afspejler en vigtig samfundstendens mod, at vi skal have det bedre.

Vi møder flere og flere familier, som gør op med ”rotteræset”, og bl.a. flytter deres børn til skoler, hvor timeantallet er lavere og fokus er på de personlige og sociale kompetencer, som er med til at gøre, at børnene får det bedre og herigennem får familien det bedre.

Ligeledes er der et voksende antal af familier, vi møder på vores vej, hvor den ene forælder går ned i arbejdstid eller sadler om og dropper karrieren til fordel for familien.

Vi vælger at kalde det en tendens, fordi vi ikke bare oplever flere og flere familier, der vælger at prioritere som ovennævnte. Vi oplever også, at de mænd som for 3 år siden var fuldt fokuseret på deres karriere, og hvor familien kom i anden række, inden for det seneste år har prioriteret deres familie ligeså højt som deres karriere.

For halvdelen af de familier, som i dag ansøger om at komme på vores Tal ordentligt FamilieCamps, som er skabt via et unikt samarbejde med Call me og sponseret af samme, er det far, som ansøger for sin familie. For 3 år siden var det 1 ud af 10 ansøgninger, hvor det var far, som ansøgte for sin familie.

Hvilket fører mig videre til noget af det, som der for alvor slås på tromme for i dette samfund – at skabe balance på de øverste poster i erhvervslivet mellem mænds og kvinders styrker, hvilket jeg personligt, synes er rigtig godt. Hvad jeg dog synes er lige så vigtigt, men der ikke slås på trommer for er, at der burde være lige så stor fokus på at skabe balance mellem mænds og kvinders styrker i familielivet.

Jeg oplever til gengæld med stor glæde, at begge fokuspunkter om mere balance i erhvervslivet og familielivet mellem mænds og kvinders styrker er stigende – og måske de 2 fokuspunkter i virkeligheden hænger mere sammen, end man går og tror eller er bevidst om. Så når man styrker balancen på det ene område, styrker man automatisk også balancen på det andet område.

Livets spilleregel nr. 1.

Spørger du fremtidsforsker, Anne Skare Nielsen, vil fremtiden handle om at have det bedre, og vores adfærd vil være styret heraf, fordi vi nu også kan måle herpå og ikke mindst hvad det betyder for alt det, som i virkeligheden giver os værdi: At have en positiv påvirkning på andres menneskers liv. For det som gør os allermest glade er ikke at få – det er at give.

Det er ligeledes en universel lov, at du ikke kan få mere end du giver – livets spilleregel nr. 1, som vores gode ven og medunderviser på Energi Bevidst Lederskab, Finn Jørgensen siger. Så fremtiden handler også om, at vi bliver mere universelle i vores tankegang. At vi erstatter tanker, følelser og handlinger om, hvad JEG får ud af det – med tanker, følelser og handlinger om, hvad VI får ud af det. På den måde bliver vi spillet stærke som et STORT team, uanset om vi befinder os i familiehøjde, på arbejdspladsen eller på samfundsplan. Og først her vil forskelligheden skabe helheden – og vi kan dyrke og styrke mangfoldigheden.

Disruption – eller få det vi har til at virke efter hensigten?

Udover netop mangfoldighed er et af de andre buzzword, som er i gang med at forme fremtiden, disruption. Disruption handler om at noget nedbrydes for at noget andet, som er bedre og stærkere, kan vokse frem.

Systemer, virksomheder og mennesker hvis vigtigste fokus er, at vi skal have mere på bekostning af bedre vil nedbrydes – og systemer, virksomheder og mennesker hvis vigtigste fokus er, at vi skal have det bedre vil vokse frem. Og hvordan kan jeg så være sikker på det?

Fremtiden er der ingen af os, der kender – men vi er alle med til at skabe den. Og det man kan afspejle i samfundet er tendenser. Hvad der rører sig på og under overfladen. Og det er hvad dette blogindlæg handler om. Tendenser som vokser sig stærkere og stærkere og på et tidspunkt vil være så stærke, at de vil nedbryde det eksisterende – og tage over og være styrende.

Men det handler nødvendigvis ikke bare om at nedbryde noget, som ikke virker. Det handler i lige så høj grad om at kigge på det, vi har – og få det til at virke efter hensigten – hvilket 2 nedenstående historier er et godt eksempel på:

De nationale tests, som vi kender i dag fra folkeskolen, var ikke tænkt som et styringsredskab for undervisningen i folkeskolen, men en hjælp hertil. For de nationale tests giver et billede af elevernes faglige kompetencer, men fortæller ikke noget om elevernes selvværd og trivsel og herunder deres personlige og sociale kompetencer. Så med indførslen af de nationale tests ønskede man at styrke uddannelsen men ikke på bekostning af dannelsen, som det er sket i dag.

Og hvis vi løfter det op på verdensplan og tager udgangspunkt i noget, som har været toneangivende for netop at holde fokus på mere fremfor bedre er det BNP (Bruttonationalproduktet). Ved indførslen af BNP advarede man om, at det ikke måtte blive styrende for et lands andre vigtige områder som velvære, lykke mv, men at BNP kun fortalte noget om det enkelte lands økonomi og væksten heri. Den advarsel har man glemt alt om, men eksempelvis bruger Bhutan Bruttonationallykke som måleenhed i stedet for Bruttonationalprodukt, og ønsker kun at styrke deres økonomiske vækst, hvis også samtidig befolkningen bliver mere lykkelig herved.

Invester i energi og bevidsthed.

Så om det vi har på samfundsplan og verdensplan skal nedbrydes eller omstilles til at gå fra – at have mere til at have det bedre – vil tiden vise, men tendenserne er klare og fortsætter de, så vil det være en klog investering at kigge på disse 2 områder – energi og bevidsthed.

Videnskaben og den spirituelle verden er enige om, at vi mennesker består af energi og bevidsthed og intet andet. Så hvor godt vi har det – starter med os selv – for vi kan ikke give mennesker omkring os, noget vi ikke selv har.

Er du én person på det personlige plan, en anden person på det familiemæssige plan og en helt tredje person på det arbejdsmæssige plan? I så fald er du ikke DIG selv – hvilket er hele fundamentet for dette blogindlæg – for jo mere du er dig selv, jo bedre har du det med dig selv, og jo mere kan du give til andre.

At lære at bruge sin energi bedst muligt på det personlige, familiemæssige- og arbejdsmæssige plan er en god investering i sig selv og fremtiden – så man lærer at brænde igennem på disse 3 plan i stedet for at brænde ud. Og det i kombination med at højne sin bevidsthed, da vi hele tiden udsættes for vigtige valg, som skal træffes på det personlige, familiemæssige- og arbejdsmæssige plan, og som er afgørende for vores liv på samme 3 plan – og det i et samfund, som er skabt med fokus på hele tiden at ville have mere – men hvor fremtiden tegner til at skabe et samfund, hvor fokus er på at få det bedre.

Så det at være menneske har måske aldrig været sværere, fordi det vi har støttet os op af og troet på vakler – spændende siger nogen og andre frygter det værste – men hvad tænker du?

GLÆDER mig til at modtage dine kommentarer, input og refleksioner – for én ting er sikkert – fremtiden er der ingen af os som kender, men vi kommer til at skabe den SAMMEN.

NB! KLIK HER og se en lille video om, hvad deltagerne på vores uddannelse, Energi Bevidst Lederskab, har fået ud af at arbejde med energi og bevidsthed, og hvor vigtigt det har været for dem at definere deres Livsformål for at kunne navigere i den verden, vi lever i – at uddannelsen er praktisk og ikke bare teoretisk – og hvor vigtig det er at følges med nogen, som vil samme vej, og man ikke skal gå vejen selv.

På glad genhør

Peter Junker

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *